בין דת לדעת - חלק א

העמדה הדיאלקטית בהגות היהודית בת זמננו, מהרב קוק עד הרב שג"ר.
מאת: ד"ר אפרים חמיאל

 

ערב השקת הספר "בין דת לדעת" - ד"ר אפרים חמיאל
 

בין דת לדעת - חלק ב

עמדת ההתנגדות לסתירה בין התבונה להתגלות בהגות היהודית בת זמננו, מאליעזר גולדמן עד יונתן זקס.

מאת: ד"ר אפרים חמיאל

 

Between Religion and Reason (Part I): The Dialectical Position in Contemporary Jewish Thought from Rav Kook to Rav Shagar

 

 

 

 

בין-דת-לדעת-2.png
9781644690727.jpg