הנסיונות של הוגי היהדות בכל הדורות ליישב את הסתירות בין ההתגלות לתבונה